Szekszárd Kórház, Cölöpalapozás kiviteli terve

Tervrészlet
Meglévő kórházépület keleti homlokzata
Meglévő kórházépület északi homlokzata
Bővítés látvanyterve
Végleges épület 2014 nyarán

Megbízó: A.S.C Studio Kft.

Balassa János Kórház bővítése, Szekszárd - SO1 sürgősségi osztály kialakítása
Cölöpalapozás kiviteli terv, 2010. március

Tolna megye legnagyobb egészségügyi szolgáltatója a szekszárdi Balassa János Kórház. A sürgősségi betegellátás tekintetében a kórháznak súlyponti intézménynek számít. A tervezett bővítéssel a kórház sürgősségi osztálya SO2 szintről SO1 sürgősségi szintre emelkedik.
A bővítéshez készült geotechnikai szakvélemény és engedélyezési terv cölöpalapozást javasolt. Feladatunkat a tervezett 730 m2 alapterületű bővítmény cölöpalapozása képezte. A cölöpök átmérőjét és hosszát a lejtésviszonyoknak és a változó talajrétegződésnek megfelelően optimalizáltan számítottuk. A kivitelezést várhatóan 2011 elején indítják el, az új blokk 2011 végén kerül átadásra.