2015.07. - 2015. 12. Kós Károly Általános Iskola bővítése

Kós Károly Általános Iskola madártávlatból (googlemaps)
Kós Károly Általános Iskola utcafrontja
Közel 4 m mély alapfeltárás a meglévő épület udvarán
Tervezett tornacsarnok látványterve

Megbízó: Beöthy és Kiss Építész Iroda

A városmajori Kós Károly Általános iskola udvarán tornaterem és kiszolgáló épület épül. A tervezés során elsőként talajvizsgálati jelentésben és geotechnikai tervezési beszámolóban vizsgáltuk a tervezett beépítés megépíthetőségét és meglévő közel 100 éves műemléki épületre gyakorolt hatását.
A beszámoló alapján mélyépítési technológiával történő munkatérhatárolás mellett született döntés. A munkatér határoló szerkezetének kialakítására az Obermayer Mérnökiroda Kft. vontuk be társtervezőként. A tervezett tornaterem munkagödör-határolására a meglévő épület felől CFA típusú hézagos cölöpfalat, a szomszédos utcák felől lőttbetonos, szegezett rézsűt terveztünk.