Referenciák

M6 autópálya, Bátaszék - Bóly közötti szakasz

Alagút - M6 - A alagút leendő bejárata

Megbízó: Unitef'83 Zrt.

Az M6 autópálya 167+638 - 172+338 km szelvények közti szakaszán az autópálya áthalad a Geresdi-domság változatos, harántirányú völgyekkel tagolt vidékén. Ezen domborzati adottságok és az autópálya szigorú vonalvezetési szabályai eredményeként az átlagosnál nagyobb hidak, nagyobb bevágások tervezése vált szükségessé.

Budapest XI. Villányi út - Corvinus Egyetem (2008)

Épületátalakítás - Budapest XI. Villányi út - Corvinus Egyetem (2008)

Megbízó: ASC Stúdió Kft.

A XI. kerület Villányi úton található Budai Campus felújításának keretében a Központi épület teljes rekonstrukciójára kerül sor. Az építkezés során az előadói szárnyra +1 szint kialakítását tervezik, valamint a tanszéki épületrész tetején található gépészeti teret bővítik. Feladatunk a beavatkozás lehetőségének geotechnikai vizsgálata volt.

First Site Hotel

Foghíjbeépítés - First Site Hotel látványterve

Megbízó: Arcadom Zrt.

A tervezett épület a főváros történelmi városrészében, az V. Kossuth Lajos utcában épült, 3 pinceszint + földszint + 3, 6 illetve 9 szintes, részben szállodaként, részben irodaházként funkcionáló épületegyüttesként. Pinceszint a teljes alapterület alatt készült mélygarázs funkcióval, a szomszédos épületekhez zártsorúan csatlakozva. Korábbi vizsgálatok nem tisztázták kellő mértékben az alapréteg pontos helyzetét és vízzáróságát. Amikor a tervezésbe cégünk bekapcsolódott már kidolgozott mélyépítési, munkatérhatárolási tervek álltak rendelkezésre, amelyek részletes, több ütemben készített talajmechanikai szakvéleményre alapozva készültek.

Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep

Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep

Megbízó: HIDROKOMPLEX Mérnökszolgálati Kft.

A Főváros jelenlegi egyik legnagyobb beruházása a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep építése, amelynek kivitelezési munkái a Csepel-sziget északi részén zajlanak. A terület specialitása a korábbiakban készült vastag feltöltés és a közeli Duna hatása, mely a Telep műtárgyainak telepítésekor számottevő körülményt jelentett.

A telep előzetes terveihez 2002 évben területismertető geotechnikai szakvéleményt készítettünk az elvi beépítési, alapozási lehetőségek tisztázása céljából.

Dél-Budai Regionális szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási program

Megbízó: Főmterv Zrt.

A tervezés során összesen 6 terület geotechnikai munkarészét készítettük el. A szakvélemények ismertették a várható rétegződést, az annak megfelelően alkalmazható munkagödör kiemelést, illetve víztelenítési igény esetén annak módját.

Az alábbi tervezési szakaszokhoz készült geotechnikai szakvélemény:
C-I Budafok belvárosi öblözet
C-II Vágóhíd utcai - Sörház utcai öblözet
C-III Háros utcai öblözet
B-I Vas Gereben utcai szennyvízátemelő szivattyú-telep
B-II Duna keresztezés, meder alatti átvezetés
J-I Budaörsi bevezetés

MÁV - Zala megye

Kárvizsgálat - MÁV 1 Függőleges és vízszintes elmozdulások a pályán

Megbízó: MÁV Zrt.

Zala megyében a MÁV Ágfalva - Nagykanizsa vonalszakaszának kb. 1594+00 - 1604+00 km közötti részén, Búcsúszentlászló és Zalaszentmihály között huzamosabb ideje folyamatos karbantartást igénylő függőleges és vízszintes elmozdulások mutatkoztak a pályán. A mozgások több évtizede tartanak, a jellemzően 2 - 3 m magas töltésen haladó pálya a mai napig károsodik. A vizsgálandó vonalszakasz alépítményének megerősítéséhez társaságunk talajvizsgálati jelentést és geotechnikai tervet készített.

Geotechnikai szakvélemény - Office Campus Budapest

Lakó és irodaépület geotechnikai szakvélemény - Office Campus Budapest

Megbízó: Office Campus Budapest Kft. - 2007-2008.

A tárgyi beruházást Budapest IX. kerületében a Külső Mester u. - Koppány u. - Gubacsi út által határolt ingatlanon, a volt Vágóhíd területén valósítják meg. A terület beépítése több ütemben készül, a felszín alatt és felett is változó szintszámmal rendelkező irodaépületekkel. A kialakítás a későbbi fázisokban még nem végleges, az esetek nagy részében azonban a jelentős gépkocsi parkoló igény miatt 3 vagy 4 pinceszint építése várható.

Salgótarján, út feletti máglyafal

r81 Máglyafal

Megbízó: Betonút Zrt.

A salgótarjáni tehermentesítő, 2112 j. út nyomvonalvezetése miatt a tervezett úttal párhuzamos Kercseg utca alatti garázsok megközelítése ellehetetlenült, ezért a garázsokhoz a 2112 j. úttal párhuzamos utat terveztek, amely bevágásba kerül. Ennek a bevágási rézsűoldalnak a megtámasztására 2006. novemberében kiviteli terv készült. Ez a terv lényegében talajmechanikai vizsgálatok nélkül készült, a tervezett máglyafal alatti altalajról, illetve a megtámasztandó földtömegről, annak állékonyságáról nem tartalmazott információt. Megbízó - az út és a támfal építője - a geotechnikai viszonyok pontosítása céljából kért fel bennünket a geotechnikai szakvélemény elkészítésére, majd ennek eredményeit felhasználva a támfal építési tervének átdolgozására.

M6 - M60 autópálya

M6-M60 útépítés - A nyomvonal közeli agyagbánya

Megbízó: Unitef'83 Zrt.

Társaságunk elsőként 1999-ben kapcsolódott be az M6 - M60 autópályák tervezésébe, a Dunaújváros-Szekszárd, Szekszárd-országhatár valamint a Pécsi-bekötés szakaszok nyomvonalainak tanulmánytervi fázisában. Az ekkor elkészült területismertető szakvéleményeink voltak alapjai a tanulmánytervnek, mely alapján Megrendelő Nemzeti Autópálya Rt. részéről kijelölésre került a tovább tervezendő nyomvonal változat.

Tartalom átvétel