Közművek

Bevezető

Vízépítés, árvízvédelem
Az utóbbi évek szélsőséges árvízi tapasztalatai, a gyakori intenzív csapadékmennyiségek egyaránt a magyarországi árvízvédelmi rendszer fejlesztésének sürgető szükségességét bizonyítják.
Cégünk az elmúlt évek során egyre több árvízvédelmi mű fejlesztésének tervezésében vett részt.

Közművek

Települések közműhálózatának építése során különböző átmérőjű, eltérő fektetési mélységű csatornák, átemelők kerülnek kialakításra. A közművek építése jellemzően hagyományos munkagödör kiemeléssel készül, helyenként vasútvonalak, nagy utak keresztezése esetén sajtolásos technológia alkalmazása szükséges. A változó mélységű munkagödör kiemelés módja, magas talajvízhelyzet esetén a víztelenítés mikéntje minden esetben a talajadottságok függvénye.

KIEMELT MUNKÁINK

Szentendre, gát és Dunakorzó árvízvédelmi védmű megerősítése és átalakítása

Szentendre Dunakorzó árvízvédelem - Bükkös patak vizsgálatunk idején

Megbízó: Mélyépterv Komplex Zrt.

Feladatunk Szentendre belváros több szakaszra osztott árvízvédelmi rendszerének geotechnikai vizsgálata volt, melynek legismertebb eleme a Péter Pál utca és a Bem utca közötti mobil gátas szakasza.
A vizsgált terület heterogén talajadottságokkal rendelkezik. Változatos rétegsorát a hegyekről lehordott mállott, kőtörmelékes vulkáni talajok, a Duna ártéri hordalékai és a város évszázadok során lerakott kultúrrétegei alkotják. A kavicsterasz változó kifejlődésben és mélységben jelentkezik, a pannon alapréteg szintén változó helyzetű.

Dél-Budai Regionális szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási program

Megbízó: Főmterv Zrt.

A tervezés során összesen 6 terület geotechnikai munkarészét készítettük el. A szakvélemények ismertették a várható rétegződést, az annak megfelelően alkalmazható munkagödör kiemelést, illetve víztelenítési igény esetén annak módját.

Az alábbi tervezési szakaszokhoz készült geotechnikai szakvélemény:
C-I Budafok belvárosi öblözet
C-II Vágóhíd utcai - Sörház utcai öblözet
C-III Háros utcai öblözet
B-I Vas Gereben utcai szennyvízátemelő szivattyú-telep
B-II Duna keresztezés, meder alatti átvezetés
J-I Budaörsi bevezetés

Budapest teljes csatornázása projekt

Megbízó: Unitef'83 Zrt.

2006-ban a Budapesti Főváros elindította a Budapest teljes csatornázás projektet, mely keretein belül a teljes fővárosra kiterjedően megkezdték a hiányzó utcák közművesítésének, illetve szükség esetén a meglévő szakaszok újjáépítésének tervezését.

Tartalom átvétel